De Provincie Utrecht wil verkeersknelpunten op de N201 aanpakken. Begin 2019 is besloten dat de N201 1 x 2 rijstroken blijft met een maximumsnelheid van 80 km/u. De VPC sluit niet uit dat de zich in rap tempo aandienende technologische...

De provinciale weg N201, die Aalsmeer verbindt met Hilversum, wordt steeds drukker. Voor de lokale bewoners is het de belangrijkste verbindingsweg. Voor het vrachtverkeer vormt het de verbinding tussen Schiphol en Flora Holland (de Aalsmeerse bloemen- en plantenveilingen) met de...

Door de ligging van de Vechtstreek in een deel van het Groene Hart waar de meest direct verbindingen tussen de grotere steden in en rond dit gebied dwars door het te koesteren landschap getekend kunnen worden, is het niet verwonderlijk...