Stichting

De Stichting Vrienden van de Vecht heeft tot doel het (financieel) ondersteunen van de Vechtplassencommissie en de nauw verwante organisaties –waaronder Werk aan de Vecht– die ten doel hebben: “het behouden en versterken van de culturele, landschappelijke, natuur- en milieuwaarden van het gebied van de Vecht en het Oostelijk en Westelijk plassengebied, waaronder de (monumentale) landelijke en stedelijke bebouwing en infrastructuur”.

De Stichting is op 14 december 2012 opgericht.

Een korte voorgeschiedenis:

Uit de kring van donateurs die al jaren het werk van de Vechtplassencommissie mogelijk maakten, is in 2012 de Stichting Vrienden van de Vecht ontstaan met als doel het werk van de Vechtplassencommissie mogelijk te maken en dat van de vrijwilligersgroep voor landschapsbeheer Werk aan de Vecht.

Het legaat dat de Vechtplassencommissie kreeg van oud-Commissielid Rie de Boois, vormde de directe aanleiding voor het oprichten van de Stichting. Het was haar wens dat met haar legaat projecten van de VPC en nauw verwante organisaties zouden kunnen worden gerealiseerd met een kleine bijdrage of garantstelling. Dat was de manier waarop de VPC al jaren een eerdere schenking met de naam Karel Nagel beheerde.

Om aan deze wens tegemoet te komen zijn de beide bedragen ondergebracht in twee fondsen op naam die hun naam dragen: het Karel Nagel-fonds en het Rie de Boois-fonds.

Bestuur

Jan Willem Gunning – voorzitter
Fons Spliet – secretaris
Wendela Sandberg- penningmeester

Het bestuur wordt terzijde gestaan door:
Antonia van der Velden – ledenadministratie
Dirk Quaak – redactie Nieuwsbrief

Het secretariaat van de stichting wordt gevoerd door Antonia van der Velden, Hoogstraat 20 1381 VS Weesp. E-mail: vriend@vecht.nl/

Bankrekening

Stichting Vrienden van de Vecht, Maarssen –  NL86 TRIO 0198 5265 47

Vrienden van de Vecht is een ANBI en uw donatie is daarom fiscaal voordelig,
Doneer hier!

 
Doneer € -


 

Bij voorbaat, en namens de Stichting Vechtplassencommissie, heel hartelijk dank!

ANBI & KvK

De Stichting Vrienden van de Vecht is sinds 14 december 2012 erkend als algemeen nut beogende instelling ANBI (ANBI), waardoor schenkingen fiscaal aftrekbaar zijn.

ANBI RSIN/fiscaal nummer 8522 80 336  –  Dossiernummer 86 811  –  Kvk nummer 56711972

Beloning

Het bestuur ontvangt geen beloning voor het uitvoeren van haar taken. Ook ontvangt het bestuur geen onkostenvergoeding. Er is geen personeel in dienst van de Stichting. Het werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers die geen beloning of onkostenvergoeding ontvangen.