Kwaliteitstoerisme Stichtse Vecht

De gemeente Stichtse Vecht herziet haar beleid voor toerisme en recreatie. De gemeente wil vooral kwaliteitstoerisme bevorderen; mensen die geen overlast veroorzaken en genieten van ons prachtige landschap en wellicht nog ergens wat eten of drinken. Nu is toerismebeleid meestal vooral een zaken van verlokken en verleiden en dat zie je ook terug in de voorstellen. Allerlei maatregelen om dat te stimuleren. Maar….

Toerisme groeit nu al decennia wereldwijd in een hoog tempo. Op sommige plaatsen is het inmiddels een overlastgevende plaag die zich niet meer laat beteugelen, Amsterdam, Venetië, Giethoon. Een goed toerismebeleid zou zich daarom niet alleen moeten richten op wie van harte welkom is, maar ook op de stromen die je wil voorkomen. Je moet ook durven afremmen en ontmoedigen, want voorkomen is beter dan genezen.

En dat kan niet met folders en websites. Daarvoor is het nodig de hele gemeentelijke gereedschapskist te gebruiken: zoals de inrichting van wegen, vergunningen, belastingen, regelgeving en handhaving. De gemeente blijkt geen idee te hebben over hoe zoiets zou moeten. Daarom een heel praktisch voorbeeld:

De Gemeenteraad heeft in een motie uitgesproken voorstander te zijn van het veranderen van het Zandpad in een fietsstraat (auto’s te gast). Zo kun je met verkeersmaatregelen bijdragen aan het bevorderen van kwaliteitstoerisme (wandelend, fietsend) ten nadele van bijvoorbeeld touringcars of motorclubs. Nu de uitvoering van die motie zo lang op zich laat wachten zou de Raad misschien een stap verder kunnen gaan. En uitspreken dat het Zandpad ruimte dient te bieden aan wandelaars die zonder hinder en gevaar met twee mensen naast elkaar daar moeten kunnen lopen. Zo maak je werk van concretisering van toerismebeleid dat stimuleert wat je wilt, maar ook remt op wat je niet wilt. En dan kunnen we ook zelf meer genieten van ons fraaie gebied.

Jaap van ’t Hek