Links

De Vechtplassencommissie heeft vanaf het begin van het internettijdperk zijn virtuele thuisbasis gehad op de website van de Stichting Vechtpublicaties Vecht.nl. Deze in 1999 opgerichte stichting heeft ten doel het inventariseren van publicaties over de Vecht en de Vechtstreek en het bevorderen van de totstandkoming van zulke publicaties, met name die welke kunnen bijdragen aan de instandhouding en bevordering van het landelijk en stedelijk schoon in deze streek. Na verloop van tijd groeide de behoefte aan een eigen koepelsite voor de Vechtplassencommissie, samen met de Vrienden van de Vecht en Werk aan de Vecht.
Deze is nu vanaf 13 april 2019 ‘in de lucht’.

Meer weten

Zusterorganisaties

Musea

Historische Kringen

Organisaties