De Vechtplassencommissie (VPC) is gevraagd om suggesties te doen over de plaats van zonnevelden in de gemeente Stichtse Vecht. Het zou de VPC betreuren als kostbare ruimte besteed zou worden aan de inrichting van zonnevelden. Zij dringt er daarom op aan...

Energielandschappen De productie van energie zal op korte termijn een grote verandering tot stand brengen in het landschap. Zonneakkers en windturbines zijn belangrijk. Zonneakkers zijn te verwachten op de minder rendabele gronden nabij geschikte aansluitpunten op het kabelnetwerk. De plaats van...

In de eerste helft van 2019 wordt, naar verwachting, het nationaal Klimaatakkoord gesloten. Het is de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). Het ontwerp van het Klimaatakkoord uit december 2018 bevat een samenhangend pakket aan maatregelen dat...

Energielandschappen De productie van energie zal op korte termijn een grote verandering tot stand brengen in het landschap. Zonneakkers en windturbines zijn belangrijk. Zonneakkers zijn te verwachten op de minder rendabele gronden nabij geschikte aansluitpunten op het kabelnetwerk. De plaats van...