14 september hebben we met een aantal geïnteresseerde Vrienden twee interessante presentaties gezoomd. Energielandschappen gaan onze Vechtstreek beïnvloeden: waarom, hoe, wat en waar? Wijnand Jonkers van de NMU heeft een helder verhaal over de Regionale Energie Strategie (RES)-en dat u in...

Hoe gaan we in Nederland 35 TW hernieuwbare energie opwekken? Voor de. zomer van 2021 moet er een bod liggen van de diverse RES-en, de RES1.0: Wat kan dit betekenen voor het landschap en de natuur in de Vechtstreek? Hoe gaan de gemeentes...

De Vechtplassencommissie onderschrijft het belang van verduurzaming van de energievoorziening maar vindt dat bij de besluitvorming voor het plaatsen van deze installaties de belangen van de kwaliteit van het Vechtlandschap, de natuur en het cultuurhistorisch erfgoed met zorg dienen te worden afgewogen. Na een korte beschrijving van de context waarin de energievragen zich voordoen komt de VPC tot een aantal randvoorwaarden voor een acceptabele toepassing van met name zonne-akkers en windturbines, met de nadruk op zonne-akkers, landschappelijke inpassing, dubbel grondgebruik, paar grote i.p.v. vele kleine zonne-akkers, het voorkomen van natuurschade en clustering, lees  verder de hele notitie van mei 2019:

De Vechtplassencommissie (VPC) is gevraagd om suggesties te doen over de plaats van zonnevelden in de gemeente Stichtse Vecht. Het zou de VPC betreuren als kostbare ruimte besteed zou worden aan de inrichting van zonnevelden. Zij dringt er daarom op aan...

Energielandschappen De productie van energie zal op korte termijn een grote verandering tot stand brengen in het landschap. Zonneakkers en windturbines zijn belangrijk. Zonneakkers zijn te verwachten op de minder rendabele gronden nabij geschikte aansluitpunten op het kabelnetwerk. De plaats van...

In de eerste helft van 2019 wordt, naar verwachting, het nationaal Klimaatakkoord gesloten. Het is de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). Het ontwerp van het Klimaatakkoord uit december 2018 bevat een samenhangend pakket aan maatregelen dat...

Energielandschappen De productie van energie zal op korte termijn een grote verandering tot stand brengen in het landschap. Zonneakkers en windturbines zijn belangrijk. Zonneakkers zijn te verwachten op de minder rendabele gronden nabij geschikte aansluitpunten op het kabelnetwerk. De plaats van...