VvdV
VRIENDEN VAN DE VECHT

Aanhef*

Titulatuur

Voorletters/voornaam*

Straat en huisnummer*

*Met deze keuze machtigt u de stichting Vrienden van de Vecht om de jaarlijkse bijdrage a euro 15,- (of zoveel meer als u heeft aangegeven) tot wederopzegging jaarlijks van uw rekeningnummer af te schrijven. Heeft u vragen over de Vrienden van de Vecht, stuurt u dan een email naar vriend@vecht.nl