Stichting

Op 14 november 1936 kwam, op initiatief van Niftarlake, in hotel Terminus in Utrecht een gezelschap bijeen dat bestond uit burgemeesters in de Vechtstreek en vertegenwoordigers van Natuurmonumenten, Waterschappen, de Provinciale Landschappen, de Bond Heemschut, de organisaties van architecten en tuinarchitecten, de ANWB, de regionale VVV, het watertoerisme, Staatsbosbeheer, welstands- en adviescommissies voor uitbreidingsplannen, en zelfs de Heidemij. Zij besloten tot de oprichting van de Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied.

Op 25 oktober 1940 volgde de omzetting van de Commissie naar een stichting: de Stichting Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied.

Een korte voorgeschiedenis:

Ongerustheid over de aantasting van het natuur- en cultuurschoon van de Vechtstreek was voor het Oudheidkundige Genootschap Niftarlake aanleiding om in actie te komen. Overal werd lukraak gebouwd, buitenplaatsen verwilderden en de droogmaking van de plassen dreigde door het storten van (Amsterdams) vuil.

 

Op 14 november 1936 kwam, op initiatief van Niftarlake, in hotel Terminus in Utrecht een gezelschap bijeen dat bestond uit burgemeesters in de Vechtstreek en vertegenwoordigers van Natuurmonumenten, de Provinciale Landschappen, de Bond Heemschut, de organisaties van architecten en tuinarchitecten, de ANWB, de regionale VVV, het watertoerisme, Staatsbosbeheer, welstands- en adviescommissies voor uitbreidingsplannen, en zelfs de Heidemij. Zij besloten tot de oprichting van de Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied.

 

Op 25 oktober 1940 volgde de omzetting van de Commissie naar een stichting: de Stichting Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied. Al snel ging de ‘Commissie met de lange naam’ verder door het leven als Vechtplassencommissie of als VPC.

Formeel bestaat de Vechtplassencommissie uit een bestuur en een werkcomité (zie: Leden)

 

Het secretariaat van de stichting wordt gevoerd door Pieter de Groene, Maarssen. E-mail: commissie@vecht.nl

Bankrekening

Vechtplassencommissie – NL67 ABNA 0477 352650

Vrienden van de Vecht is een ANBI en uw donatie is daarom fiscaal voordelig,
Doneer hier!

 
Doneer € -


 

Bij voorbaat, en namens de Stichting Vechtplassencommissie, heel hartelijk dank!

ANBI & KvK

Sinds 1 januari 2008 is de Stichting door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Fiscaal nummer 8133.51.935 – Dossiernummer 40 529.
Kamer van Koophandel dossiernummer 41179121

 

Beloning

Het bestuur ontvangt geen beloning voor het uitvoeren van haar taken. Ook ontvangt het bestuur geen onkostenvergoeding. Er is geen personeel in dienst van de Stichting. Het werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers die geen beloning of onkostenvergoeding ontvangen.