WERK AAN DE VECHT

De vrijwilligersgroep Werk aan de Vecht is in 2012 opgericht door een samenwerking van Landschap Erfgoed Utrecht (LEU), de Vechtplassencommissie en Natuurmonumenten.

 

De groep telt inmiddels ca. 30 leden, zowel mannen als vrouwen, variërend in leeftijd van 30 tot 70+. Alhoewel de verschillen in achtergrond groot zijn, is er een duidelijke gemeenschappelijke basis: de liefde voor de rivier de Vecht, de natuur en het buiten werken. Er is geen specifieke achtergrondkennis of vaardigheid nodig, behalve een gezonde werklust en respect voor de anderen in de groep.

LEZINGEN / Vechtologie

Vechtologie

in 2013 besloot de VPC om de kennis die zich in de loop van vele jaren had opgehoopt te delen met de belangstellende inwoners van het Vecht- en Plassengebied in de vorm van een leergang ‘Vechtologie’. In de jaren 2013 – 2015 konden belangstellenden deze leergang volgen. Tientallen hebben dat ook gedaan. Leden van de VPC en sleutelfiguren uit het netwerk van de VPC gaven lezingen in een viertal modules over aspecten van het werkgebied van de Vechtplassencommissie:

module 1, landschap (2013)

module 2, natuur (voorjaar 2014)

module 3, water (najaar 2014)

module 4, kunst en bedrijvigheid (2015)

Na deze leergang bleek er een vrij grote belangstelling te bestaan bij een groter publiek voor korte, compacte cursussen Vechtologie. Vijf cursusprojecten hebben in de jaren 2017 – 2019 plaatsgevonden in Loenen, Breukelen (Swib), Maarssen (Vechtstreekmuseum), Abcoude en Vinkeveen. Ca 140 cursisten hebben deze leergangen gevolgd. De cursus Vechtologie in Vinkeveen vindt dit voorjaar plaats.

Door deze activiteiten onder de noemer ‘Vechtologie’ wil de VPC haar kennis van ons mooie gebied delen met zoveel mogelijk mensen. Velen konden zo hun belangstelling voor en hun betrokkenheid bij de Vechtstreek verdiepen en versterken.

Omdat de sociale media kennisdeling op nieuwe manieren laagdremelig mogelijk maakt,  verwijzen wij geïnteresseerden naar onze columns en dossiers op de website, onze Vrienden dagen en Symposia. Een Podcast serie met Vechtse verhalen is in voorbereiding (2024).