VvdV
VRIENDEN VAN DE VECHT

De Vrienden van de Vecht hebben al een lange geschiedenis in het ondersteunen van de Vechtplassencommissie, financieel en moreel. Uit de kring van donateurs die al jaren het werk van de Vechtplassencommissie mogelijk maakten, is in 2012 de Stichting Vrienden van de Vecht ontstaan om het werk van de Vechtplassencommissie en van Werk aan de Vecht, de vrijwilligersgroep voor landschapsbeheer, mogelijk te maken.

 

Omdat de Vrienden een belangrijk maatschappelijk draagvlak vormen voor de werkzaamheden van de Vechtplassencommissie en omdat zij financieel bijdragen aan de werkzaamheden van de Vechtplassencommissieen van Werk aan de Vecht, hecht de Vechtplassencommissie veel waarde aan de nauwe band met de Stichting Vrienden van de Vecht.

De Vrienden stellen zich tot doel het wekken van belangstelling en draagvlak voor de waarden van de Vechtstreek en het verdiepen en verspreiden van kennis over de Vechtstreek.

Daarom organiseren de Vrienden en de Vechtplassencommissie jaarlijks een activiteit voor de Vrienden rondom een actueel onderwerp waar de Vechtplassencommissie bij betrokken is, doorgaans met aansluitend een excursie rond dat thema. Bij deze activiteiten hebben de Vrienden een streepje voor.

 

Voor het wekken van belangstelling, verspreiden van kennis en vergroten van draagvlak, hebben de Vrienden en de Vechtplassencommissie jarenlang 3 x per jaar een Nieuwsbrief verspreid.

Met de nieuwe website www.vechtplassencommissie.nl zullen wij vanaf midden april 2019 in staat zijn om de Vrienden en andere relaties doorlopend te informeren over de actuele activiteiten van de Vechtplassencommissie en de relevante ontwikkelingen in ons gebied.

 

Vriend worden?

Wanneer u de Vechtstreek een warm hart toedraagt en wanneer u de Vechtplassencommissiewilt ondersteunen bij het bewaken en behouden van de culturele, landschappelijke en natuurlijke waarden van de Vechtstreek en bij het ontwikkelen en uitdragen van de kennis van dat gebied en wanneer u de vrijwilligersgroep Werk aan de Vecht, voor landschapsbeheer wilt ondersteunen, dan nodigen wij u graag uit Vriend van de Vecht worden.

 

De Vrienden-bijdrage is ten minste € 15,- per jaar.

Vriend voor het Leven kan men worden door een eenmalige bijdrage van minimaal € 300,-.

 

Doelstelling

De Vrienden van de Vecht hebben tot doel het (financieel) ondersteunen van de Vechtplassencommissie en de nauw verwante organisatiesdie ten doel hebben: “het behouden en versterken van de culturele, landschappelijke, natuur- en milieuwaarden van het gebied van de Vecht en het Oostelijk en Westelijk plassengebied, waaronder de (monumentale) landelijke en stedelijke bebouwing en infrastructuur”.

 

Bestuur

Jan Willem Gunning – voorzitter

Fons Spliet – secretaris

Wendela Sandberg – penningmeester

Het bestuur wordt terzijde gestaan door:

Antonia van der Velden – ledenadministratie vriend@vecht.nl/

Dirk Quaak – redactie Nieuwsbrief

Het secretariaat van de stichting wordt gevoerd door Antonia van der Velden, Hoogstraat 20 1381 VS Weesp. E-mail: vriend@vecht.nl

 

 

Bankrekening

Stichting Vrienden van de Vecht –  NL86 TRIO 0198 5265 47

 

ANBI

De Stichting Vrienden van de Vecht is erkend als algemeen nut beogende instelling ANBI, waardoor schenkingen fiscaal aftrekbaar zijn.

ANBI RSIN/fiscaal nummer 8522 80 336  –  Dossiernummer 86 811  –  Kvk nummer 56711972

Beloning: Het bestuur ontvangt geen beloning voor het uitvoeren van haar taken. Ook ontvangt het bestuur geen onkostenvergoeding. Er is geen personeel in dienst van de Stichting. Het werk wordt uitgevoerd door vrijwilligers die geen beloning of onkostenvergoeding ontvangen.

 

Middelen

De middelen van de Stichting bestaan uit de jaarlijks donaties van de Vrienden en andere inkomsten die samenhangen met hun activiteiten en/of die van de Vechtplassencommissie.

 

Karel Nagel-fonds en Rie de Boois-fonds

De Stichting beheert twee Fondsen op naam: het Karel Nagel-fonds en het Rie de Boois-fonds, die hun naam ontlenen aan hun erflater. Het was hun wens om met een kleine bijdrage of garantstelling projecten van de VPC en nauw verwante organisaties mogelijk te maken. Om dit doel op lange termijn te kunnen realiseren stellen de Vrienden zich ten doel de Fondsen op peil te houden.

 

Aanvraag doen?

Indien u een project heeft waarvan u denkt dat het aansluit bij de doelstelling van de Vechtplassencommissie en aan de criteria van de Fondsen, kunt u zich met uw verzoek om bijdrage om een bijdrage in uw project richten tot vriend@vecht.nl/

 

De Vrienden droegen o.a. bij aan:

  • Wim Weijs, Natuur & landschap van de Vechtstreek, KNNV Uitgeverij, 2011
  • Steven de Clercq, Juliette Jonker-Duynstee, Jörn Copijn en Luuc van Dam, Vechtoevers – zien en gezien worden – Hoe houden we onze Vechtoevers mooi? Vechtplassencommissie, 2011
  • Juliette Jonker-Duynstee & Steven de Clercq, Gouden Bochten – Amsterdam & de Vechtstreek,Vechtsnoer, 2015
  • Palenproject, Hoe diep zijn wij gezonken?, Vechtplassencommissie, 2017
  • Steven de Clercq & Juliette Jonker-Duynstee, De Kracht van Stichtse Vecht,Vechtsnoer, 2018