Vechten voor de Vecht A6 / N201

Door de ligging van de Vechtstreek in een deel van het Groene Hart waar de meest direct verbindingen tussen de grotere steden in en rond dit gebied dwars door het te koesteren landschap getekend kunnen worden, is het niet verwonderlijk dat de Vechtstreek een lange geschiedenis heeft van het ‘vechten’ tegen plannen voor de aanleg van nieuwe (Rijks- en Provinciale) wegen of de verbreding van bestaande lokale en regionale verbindingen. De roemruchte strijd met vele partners tegen de aanleg van een A6-A9-verbinding door de Aetsveldse polder en langs het Naardermeer uit de jaren rond 2005 spreekt nog steeds tot de verbeelding.

Maar nog steeds is het zaak om waakzaam te blijven bij wegenplannen in het gebied. Een recent voorbeeld betreft de studies naar mogelijkheden om de N201 aan te passen aan de toegenomen mobiliteit. Zie daarvoor o.a. de Toekomst van de N201.