Leden

header_leden

bestuur en werkcomité

Pieter Broertjes
Pieter
Broertjes
Voorzitter

Maarssen

image
Pieter
de Groene
Secretaris

Breukelen

wendela
Wendela
Sandberg
Penningmeester

Vreeland

steven
Steven
de Clercq
Lid bestuur

Maarssen

mark
Mark
van der Bij
Lid bestuur

Breukelen

luuc
Luuc
Mur
Lid bestuur

Vinkeveen

bertien
Bertien Koole-
Quarles van Ufford
Lid bestuur

Breukelen

jaap2
Jaap
van ’t Hek
Lid bestuur

Maarssen

jan-willem
Jan Willem
Gunning
Lid bestuur

Maarssen

frans
Frans
Cladder
Lid bestuur

Nederhorst den Berg

Werkcomité

arjenne
Arjenne
Bak
Lid werkcomité

Natuurmonumenten

kees
Kees Beelaerts
van Blokland
Lid werkcomité

Vreeland

image
Wouter
Pijzel
Lid werkcomité

Loenen aan de Vecht

pieterkroon
Pieter
Kroon
Lid werkcomité

Abcoude

profiel
Saskia
Wessels
Lid werkcomité

Wijdemeren

hugo
Hugo Alexander
van der Wedden
Lid werkcomité

Nederhorst den Berg

niels
Niels
van den Berg
Lid werkcomité

Veenendaal

ellen
Ellen
van Donk
Lid werkcomité

Abcoude

Interesse Werkcomite lid te worden?

Profielschets lid Vechtplassencommissie

De Vechtplassencommissie, opgericht in 1936, is een actiegroep die zich bekommert om de kwaliteit van het landschap, de natuur en de cultuurhistorie van een van de mooiste gebieden van ons land: de Vechtstreek en de plassen die daarbij horen. Dat doen we door onderzoek, overleg, advies, kennisoverdracht en waar nodig (juridische) actie.

De VPC streeft haar doelstelling na door bij voorkeur zo vroeg mogelijk in nieuwe ontwikkelingen te participeren en gevraagd en ongevraagd te adviseren. Maar als het niet anders kan kiest de VPC voor de juridische weg. Daarnaast overlegt de VPC structureel met overheden en zusterorganisaties en verzorgt zij incidenteel educatieve lezingen en excursies voor diverse doelgroepen (overheden en geïnteresseerden)

Om slagvaardig te kunnen blijven opereren werkt de Vechtplassencommissie aan continuïteit van haar bezetting in het bestuur en werkcomité.

Wij zoeken

Wij zoeken aanvulling voor de domeinen ecologie, agrarische bedrijvigheid, dendrologie, cultuurhistorie en bestuursrecht. Wij zijn een gezelschap van vrije geesten die elkaar vinden in de passie voor het Vechtlandschap.

Het werkgebied van de VPC is het stroomgebied van de Vecht (tussen de Weerdsluis in Utrecht en de monding in Muiden) en de oostelijke en westelijke Vechtplassen en veenweiden.

De VPC heeft 380 donateurs/ Vrienden van de Vecht.

De VPC is een stichting met een bestuur en een werkcomité van (incl. bestuur) ca 12 leden. Via de leden van de VPC is bovendien een netwerk van deskundigen bereid om op projectbasis te ondersteunen.

Heb je interesse en tijd ons te versterken?
We vergaderen eens per maand een halve ochtend: de eerste donderdag van de maand
Meer weten? Reageer naar VPCsecretaris@vecht.nl

Voor commissieleden
Governancecode Vechtplassencommissie

De leden van de Vechtplassencommissie, waaronder begrepen de bestuursleden en de leden van het Werkcomité of andere projecten, behartigen de statutaire belangen van natuur, cultuur(historie), landschap en milieu in de Vechtstreek.

Lees meer