Gebied

Het werkgebied van de Vechtplassencommissie omvat het stroomgebied van de Vecht (tussen de Weerdsluis in Utrecht en de monding in Muiden)
en de oostelijke en westelijke plassen en veenweiden, alsmede het aangrenzende landelijke en stedelijke gebied.
De oostgrens wordt bepaald door de overgang van zand naar veen; de westgrens door de diepe polders van Mijdrecht.

Gemeentes
  • Utrecht
  • Stichtse Vecht
  • Wijdemeren
  • De Ronde Venen
  • Weesp (gemeente Amsterdam)
  • Muiden (gemeente Gooise Meren)
Meer weten
1719
1863
1915
2009
2019
Werkgebied