• Alles
 • Column
 • Dossiers
 • Geen categorie
 • Jaarafsluitingen
 • Landschap
 • Nieuws
 • Oud-Zuilen
 • Ronde Venen
 • Symposium
 • Vecht-penning
 • Vechtologie
 • Vreelandseweg
 • Vrienden
 • Vriendendag
 • Weesp
 • Werk aan de Vecht
 • Werklocaties

De Vechtplassencommissie onderschrijft het belang van verduurzaming van de energievoorziening en vindt dat bij de besluitvorming voor het plaatsen van deze installaties in het landschap de belangen van de kwaliteit van het Vechtlandschap, de natuur...

Deze twee woorden kan je op vele manieren lezen. Zoals dat het in ‘onze natuur’ zit om ergens bij te willen horen en ons er tegelijk van te onderscheiden. Of dat de natuur iets van...

14 september hebben we met een aantal geïnteresseerde Vrienden twee interessante presentaties gezoomd. Energielandschappen gaan onze Vechtstreek beïnvloeden: waarom, hoe, wat en waar? Wijnand Jonkers van de NMU heeft een helder verhaal over de Regionale Energie...

Ik was een dezer dagen in Giethoorn. Mooi ook. Maar geheel ten prooi aan wat ze in Friesland ‘witte schimmel’ noemen; eindeloze bloemkoolwijkjes met recreatiewoningen met een steiger voor de deur. En ten prooi aan...

De vecht is de mooiste rivier van Nederland ...

Op 15 maart 2019 is het Slijk als ‘schoon’ opgeleverd. Het Slijk is het buitendijks landje in Maarssen gelegen tussen de Straatweg en de Vecht tot aan de Olifant. Het Slijk ontleent zijn naam aan de...

Presentatie VechtVisie in 2003 “De VechtVisie maakt de identiteit en kwaliteit van de Vecht tastbaar.” Met deze woorden nam wnd. burgemeester Ger Mik op 20 januari 2003 de Belvedere-VechtVisie in ontvangst om deze vervolgens - samen met...

Wij.land  gaat voor duurzame bedrijfsmodellen waarin landbouw en natuur samengaan. Dat doen ze door samen met boeren, natuurorganisaties en anderen te werken aan concepten die bijdragen aan 4 door Commonland ontwikkelde waarden: inspiratie, financiële waarde, natuurlijke waarde en...

Van oudsher is de Nederlandse melkveehouderij een grondgebonden sector. Maar na WOII breidde de veestapel zich sterk uit en daarmee groeide de productie. In de jaren 1970 ontstonden zo de beruchte melkplassen en boterbergen. Daarom...