Het Zandpad als wandelboulevard

Ik was een dezer dagen in Giethoorn. Mooi ook. Maar geheel ten prooi aan wat ze in Friesland ‘witte schimmel’ noemen; eindeloze bloemkoolwijkjes met recreatiewoningen met een steiger voor de deur. En ten prooi aan massa’s Chinese toeristen (hoewel ik begreep dat er nog steeds meer niet dan wel zijn geweest). Brrr… alsof alles te koop moet zijn. Dat willen we toch niet in de Vechtstreek?

Eigenlijk kun je van de Vecht en het unieke landschap maar op een manier echt goed genieten: vanuit een bootje. Immers, op de fiets ben je je leven niet altijd zeker met het vracht- en landbouwverkeer, razende wielerpelotons of de zoveelste motorclub of oldtimervereniging die dit unieke landschap verkoos voor groepsgewijs vertier. Als wandelaar mis je een trottoir en word je regelmatig de berm ingedrukt omdat het wegdek al vol genoeg is. Zo blijft de boot over en groeit het aantal sloepjes en partyschepen. Vooral de verhuursector ziet een markt vol gaten; “geitenkaas” zou Johan Cruijff dat noemen.

Daar moeten we ons zorgen over maken. De schoonheid van ons landschap houden we niet langer geheim. Want toerisme is iets dat je maar heel beperkt kunt reguleren met folders en websites. Toerisme groeit wereldwijd en graast de wereld af naar steeds nieuwe ‘unieke plekjes’. Of het massatoerisme de Vecht zal ontdekken is niet de vraag, wanneer, daar gaat het om. En dan worden we verder overspoeld met bussen, bierfietsen en bootjesoverlast.

Daarom moeten we nu handelen. Maatregelen nemen die de toegankelijkheid van massatoerisme beperken en die tegelijk de streek aantrekkelijk maken voor het soort bezoekers dat met respect en kleinschalig geniet van natuur, cultuur en het aangename leefklimaat van onze streek. Een paar eerste ideetjes.

Hoe mooi zou het zijn als we het Zandpad weten om te toveren tot een wandelboulevard. Een plek waar je onbedreigd kunt kuieren langs het water? In Utrecht waar het Zandpad al langer recreatiegebied was gaan ze dat nu realiseren. Wat kunnen we daarvan leren?

En hoe simpel zou het zijn als we de groei van eindeloze hoeveelheid huurbootjes op de Vecht zouden beperken? Met een strikt vergunningenbeleid en met regulering van de capaciteit van de sluizen naar Loosdrecht?

En hoe zou het zijn als de partyschepen een maximumaantal passagiers zouden vervoeren en vergunningontneming bij geluidsoverlast? En zouden we trouwens, net als Amsterdam, ook elektrisch varen kunnen stimuleren? Of punteren zoals in Giethoorn?

Zullen we niet wachten tot Amsterdam zijn toeristen probeert te verspreiden via ‘Amsterdam River’?

Jaap van ’t Hek
Lid Vechtplassencommissie

De Vechtplassencommissie werkt aan het landschap, de natuur en de cultuur van de (Utrechts-Hollandse) Vechtstreek. Wij staan voor behoud en versterking van de kwaliteiten van het gebied.
www.vechtplassencommissie.nl
Word ook lid van de Vrienden van de Vecht.
Reacties graag naar info@vecht.nl