Het slijk is nu schoon

Op 15 maart 2019 is het Slijk als ‘schoon’ opgeleverd.

Het Slijk is het buitendijks landje in Maarssen gelegen tussen de Straatweg en de Vecht tot aan de Olifant. Het Slijk ontleent zijn naam aan de fijne klei die er is afgezet telkens wanneer het bij hoog water onderliep. De 17eeeuwse hofstede Op ’t Slijk met zijn kenmerkende herenkamer, hield het droog omdat deze op een terp lag. In de 18een 19eeeuw is de klei gewonnen voor de steen- en pannenbakkerijen van Vecht en Rhijn en Cromwijck. In de jaren 1930 is uit de diepere ondergrond zand gewonnen voor de opritten van de hoge bruggen over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Maarssen en Breukelen.

Direct na de tweede Wereldoorlog zijn de diepe putten die door de zandwinning zijn ontstaan gebruikt om oud oorlogsmateriaal te dumpen, waaronder ook niet-gesprongen explosieven. In de jaren daarna werd het een vuilstort voor allerlei puin en zelfs chemisch afval van de fabrieken in Maarssen.

Na het grote baggerproject de Schone Vecht, waarbij in 4 jaar tijd 2,5 miljoen kubieke meter vervuilde grond uit de Vecht is gebaggerd, kon de Vecht in 2015 als ‘schoon’ worden opgeleverd.

Als laatste grote klus vormde het saneren van het Slijk de afsluiting van het project Schone Vecht. Omdat het Slijk in open verbinding met de Vecht staat, was het noodzakelijk om na de Vecht ook het Slijk te saneren. Daarvoor hebben Waternet en het uitvoerende bedrijf Van Aalsburg een nieuwe methode ontwikkeld. Eerst is de bodem afgegraven zodat het ergste vuil eruit was vervolgens moest de ondergrond geëgaliseerd worden voordat daar een eerste afdeklaag (geotextiel) op kon, die moet voorkomen dat het laatste vuil dat nog in de bodem zit in het water terecht kan komen. Daarop werd een ouderwets zinkstuk aangebracht van rijshout, gevlochten wilgentenen , zie: .
Tussen de takken van het vlechtwerk, de ‘wiepen’, is een laag veen aangebracht en daar bovenop kwam weer een laag geotextiel en tenslotte is het geheel met en laag zand en stenen afgezonken. Daarna volgt het inplanten van groen zodat het een mooi natuurgebied wordt, niet geschikt voor recreatie, wel als kraamkamer voor de vissen.