VechtVisie

Presentatie VechtVisie in 2003

“De VechtVisie maakt de identiteit en kwaliteit van de Vecht tastbaar.” Met deze woorden nam wnd. burgemeester Ger Mik op 20 januari 2003 de Belvedere-VechtVisie in ontvangst om deze vervolgens – samen met Annie Brouwer, burgemeester van Utrecht, in haar functie als voorzitter van de Regiegroep Belvedere – aan te bieden aan de Commissarissen van de Koningin van de provincies Utrecht en Noord-Holland. De Colleges van B&W van alle negen Vechtgemeenten (van Utrecht tot Muiden) waren aanwezig bij de druk bezochte presentatie in het Gemeentehuis van Maarssen.

Verschillende aspecten van de ‘Vechtse identiteit’ werden op inspirerende wijze geanalyseerd, geïllustreerd en beschreven door de landschapsarchitecten La4Sale en Noël van Dooren. Zij gaven aan hoe die elementen richtinggevend kunnen zijn bij de ontwikkeling en beoordeling van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Gastheer Ger Mik wees op de rol die de VechtVisie – en de VPC – spelen bij de ontwikkeling van de “Bocht van Maarssen” (zie ontwerp Jörn Copijn). Door het vertrek van DSM van het zwaar verontreinigde industrieterrein en waterzuiveringscomplex aan weerszijden van de Vecht tussen Oud-Zuilen en Maarssen doet zich nu de unieke kans voor dit deel Vechtoever kwaliteit terug te geven. Maarssen heeft ervoor gekozen de waarden en identiteit van de Vecht en haar landschap leidraad te laten zijn bij de nieuwe inrichting.
Commissaris Boele Staal riep de Vechtgemeenten op de VechtVisie als uitgangspunt te gebruiken voor een integrale aanpak en om te komen tot een gezamenlijk beleid dat de gehele Vecht en haar cultuurlandschap recht doet. Oud-Commissaris (en oud-lid van de VPC) Roel de Wit sprak ten slotte de hoop uit dat het voorstel voor de Horstermeer een bijdrage kan leveren het woonbotenbestand in de Vecht tot “Vechtse” normen terug te dringen.