Energiebeleid Vechtplassengebi

14 september hebben we met een aantal geïnteresseerde Vrienden twee interessante presentaties gezoomd. Energielandschappen gaan onze Vechtstreek beïnvloeden: waarom, hoe, wat en waar?

Wijnand Jonkers van de NMU hield een helder verhaal over de Regionale Energie Strategie (RES)-en dat u in bijgaande powerpoint kunt bekijken, drievoudig duurzaam is het devies: 1. besparing en duurzame opwekking, 2. landschappelijke inpassing en 3. met bewoners participatie. Kijk ook eens op de website:
https://www.theimagineers.com/rijnenburgenreijerscop/#Ringkade_7/Voorbeeld_Situatie/
via animaties kunt u ervaren wat ons met windturbines van 240 meter tiphoogte te wachten staat.

Charlotte Smit, onze voorzitter,  benadrukt in haar presentatie het proces van de RES, de coördinatie(?) en hoe de burger kan participeren. De VPC formuleert randvoorwaarden als advies aan onze bestuurders en raadsleden om te zorgen dat ons open Vechtlandschap ook in deze energietransitie gewaarborgd blijft. Het Open Vechtlandschap: daar staat de VPC al sinds 1936 voor.

Druk op het ruimtegebruik voor energielandschappen, behoud en verbetering van de biodiversiteit en de voortgaande bodemdaling dienen integraal afgewogen te worden.

Geen natuurschade, dubbel grondgebruik, clustering van windturbines, niet in vogelroutes, niet in de zone Maarssen -Amsterdam,

landschappelijk ingepast, geen nieuwe lijnen in het landschap, voorkeur voor grote zonnevelden boven versnippering, en vooral inzetten op besparen en zon op dak!

Presentatie NMU voor VPC
Presentatie VPC zon en wind