Wij.land

Wij.land  gaat voor duurzame bedrijfsmodellen waarin landbouw en natuur samengaan. Dat doen ze door samen met boeren, natuurorganisaties en anderen te werken aan concepten die bijdragen aan 4 door Commonland ontwikkelde waarden: inspiratie, financiële waarde, natuurlijke waarde en sociale waarde. Wij.land brengt in beweging, verbindt en begeleidt. Wij.land stelt boeren in staat nieuwe concepten te testen in pilots, bijvoorbeeld op het gebied van natuurlijk bodembeheer, natte teelten, biodiversiteit en het sluiten van kringlopen. Succesvolle pilots worden op grotere schaal ingezet.
Zie documentaire Samen voor leefbare landschappen