De Vechtplassencommissie reikt eens in de twee jaar de Ton Stork Vechten voor de Vechtpenning uit aan iemand die zich bijzonder heeft ingezet voor het landelijk en stedelijk schoon van de Vechtstreek. De Vechtstreek is van...

VPC-Jaarverslag-2022 Vechtplassencommissie-VPC-Jaarverslag-2022 met de Winst en Verliesrekening-2022-Vrienden van de Vecht-Werk aan de Vecht-Vechtplassencommissie dd 20-4-2023   Inleiding: Het jaar 2022 was vooralsnog het laatste van de drie door Corona getekende jaren. Voor de Vechtplassencommissie (VPC)...

Aangemaakte vpc@vecht.nl-mailadressen die automatisch worden doorgezonden naar de prive- emailadressen van de betrokkenen: Functionele-VPC-Mailadressen vpcwerkcomite@vecht.nl → 21 leden – zie https://vechtplassencommissie.nl/over/leden/ – + 5  vpc-agenda-leden vpcbestuur@vecht.nl → 11 – zie bovenaan https://vechtplassencommissie.nl/over/leden/ vpcvoorzitter@vecht.nl → pibroertjes@gmail.com...