Dat hele kleine virus zet onze wereld volledig op z’n kop. Dat virus als oorzaak van al die slachtoffers vraagt om ingrijpende maatregelen op korte termijn. Maar ook tot een grote acceptatie daarvan. Ondertussen wordt...

In de notitie Kansen op veen geeft Paul Roncken, Adviseur voor Ruimtelijke Kwaliteit van de provincie Utrecht, een overzicht van de problemen en kansen voor de toekomst van het veenweidegebied. De bodem beweegt en het gonst...

Op 7 maart 2019 heeft het Waterschap AGV een historisch besluit genomen door de nota peilbeheer vast te stellen. Hiermee komt een einde aan de eeuwenoude regel dat bodemdaling automatisch wordt gevolgd door peilverlaging. De vanzelfsprekende...

Wij.land  gaat voor duurzame bedrijfsmodellen waarin landbouw en natuur samengaan. Dat doen ze door samen met boeren, natuurorganisaties en anderen te werken aan concepten die bijdragen aan 4 door Commonland ontwikkelde waarden: inspiratie, financiële waarde, natuurlijke waarde en...

Van oudsher is de Nederlandse melkveehouderij een grondgebonden sector. Maar na WOII breidde de veestapel zich sterk uit en daarmee groeide de productie. In de jaren 1970 ontstonden zo de beruchte melkplassen en boterbergen. Daarom...