VPC 85 jaar lustrum 6/11/21

Ruim 75 Vrienden vierden op veilige afstand het 85-jarig bestaan van de VPC bij de Stalhouderij van Cor van Zadelhoff .

Boeiende presentaties over het thema: Een nieuw energiek Vechtlandschap werden onder bezielende leiding van de dagvoorzitter Henk van Zoelen met gretigheid en kritische noten aangehoord en bevraagd.

Na de opening door de voorzitter Charlotte Smit kreeg Raymond Klaassen het woord over de schade die duurzame opwekking van zon en wind in de natuur kan aanrichten, en hoe we dat kunnen voorkomen. Bijvoorbeeld door windmolens niet in de trekroutes van vogels te plaatsen, of de hoogte van de windmolen aan te passen. Wetenschappelijk onderzoek heeft ons al veel geleerd wat wel en wat waar beter niet kan. Ook zonnepanelen kunnen zo worden geplaatst dat dubbel grondgebruik mogelijk is en het een win-win situatie wordt voor zowel de natuur als de ontwikkelaar. Dat alleen maximale energie opbrengst zich slecht verhoudt met deze uitgangspunten mag duidelijk zijn. In ons werkgebied zal de VPC erop toezien dat de natuurwaardes een plek krijgen.

Vervolgens sprak Jannemarie de Jonge over Zon en Wind: op naar RES2.0 . De Rijksadviseur voor de leefomgeving hield een boeiend betoog over de uitdagingen die ons te wachten staan, en dat het doel zou moeten zijn dat wij de volgende generaties een landschap achterlaten waar iedereen net zo trots op zal zijn,  als wij nu op ons landschap zijn. De energie voorziening verplaatst zich van ondergronds naar bovengronds, en daarom is ontwerpen in dialoog het motto.

  • Zet besparen op 1, iedere KW die bespaard wordt scheelt ongeveer 3KW om op te wekken,
  • produceer maximaal in de bebouwde omgeving,
  • gebruik alle beschikbare warmtebronnen,
  • gebruik water als bron,
  • verminder CO2 uitstoot uit veen,
  • leg CO2 vast in de bodem,  stimuleer bos, houtbouw, paludicultuur,
  • zon op daken en gevels,
  • geef ruimte aan kennis en experimenten
  • gebruik sociale innovatie.

Aangezien ons werkgebied twee RES-sen omvat is afstemming een belangrijk element om onnodige energiedrukte aan onze grenzen te  voorkomen.

Na de pauze voerde Ben de Ru ons mee in de Aquathermie die Waternet aan het ontwikkelen is, welke projecten op stapel staan bij energiewinning uit water.

Tot slot nam Gedeputeerde Huib van Essen van Provincie Utrecht ons mee in zijn belevingswereld van de energietransitie en de afwegingen die de politiek moet gaan maken, het wordt een hele klus….

Bekijkt u zelf de presentaties van drie van de vier sprekers en de foto’s van Peter de Groene en anderen.

De uitreiking van de Ton Stork Vechten aan de Vecht penning was opnieuw een hoogte punt: Max en Nicole van Tilburg van Hofvan Gunterstein werden bekroond met hun goede werk op de biologische boerderij.