Kan de energiemix zonder kernenergie?

Vol inzetten op zon op dak en windmolens op zee. Zon op dak wil zeggen dat eerst de daken in ons land vol gelegd moeten worden met zonnepanelen en mocht dat onvoldoende zijn, dan wellicht meer panelen op het land in de vorm van zonneweiden. Met windmolens op zee stuurt onze overheid naar grote velden in de Noordzee met hoge molens. Hoe hoger de molen des te groter is de opbrengst.

Een interessante vraag is of met deze twee vormen van relatief groene energieopwekking, ook op termijn, de vraag kan worden gedekt. Specialisten zeggen van niet, zelfs bij lange na niet. We komen maar tot de helft! Daar komt de kernenergie om de hoek kijken. Een systeem dat aan- en afgeschakeld kan worden als dat nodig is. Dat klinkt plausibel.

Toch zou het verstandig zijn om de variant een kans te geven waarbij lokaal, bij veel zon en een stevige bries, energie wordt opgeslagen. De accupakketten worden in hoog tempo betrouwbaarder en beter wat opslagcapaciteit betreft. Het transformatorstation Breukelen-Kortrijk lijkt daar met een aanzienlijk uitbreidingsplan al op voor te sorteren.

Ook het grootschalig promoten van het dynamisch energietarief heeft meer aandacht nodig. Bij dit systeem is de elektraprijs voor de eindgebruiker per uur verschillend. Laag bij een overschot en hoog bij een tekort. Tijdens een recent in Loenen gehouden discussieavond met de prikkelende titel “Boeren en andere burgers” werd duidelijk dat veel agrariërs zich het begrip dynamisch tarief nog niet eigen hadden gemaakt. Het was overigens een zeer leerzame avond die in goede harmonie verliep. De boeren staan over het algemeen open voor innovatie, waarbij men wel de kanttekening moet maken of zij altijd de beschikking hebben over goede en onafhankelijke adviseurs. Opslaan van de overtollige energie op eigen terrein zou wel eens slimmer kunnen zijn dan terug te leveren aan het net. Hier is nog een slag te maken.

En zo komen we weer uit bij de titel van deze column: kan de energiemix zonder kernenenergie? Het antwoord luidt: we zullen wel moeten! De ontwikkeling en bouw van een nieuwe kerncentrale duurt minimaal een jaar of 10. Daarnaast blijft de opslag van het kernafval een enorm probleem. Overweeg de opslag van over-energie snel hoger op de prioriteitenlijst te zetten. De techniek is er klaar voor!

Wouter Pijzel