VPC en Zon- en Windenergie

Hoe gaan we in Nederland 35 TW hernieuwbare energie opwekken?

Voor de. zomer van 2021 moet er een bod liggen van de diverse RES-en, de RES1.0:

Wat kan dit betekenen voor het landschap en de natuur in de Vechtstreek?

Hoe gaan de gemeentes hun zoekgebieden definiëren?

Waar vinden wij -de VPC- dat rekening mee gehouden dient te worden?

VPC formuleerde 7 randvoorwaarden voor de energietransitie on ons werkgebied.

Lees hier verder over de standpunten van de Vechtplassencommissie.

En  ZOOM mee  op 14 september van 20-21 uur als Vriend van de Vecht en geef je op vóór 10 september : aanmelden@vecht.nl