Bedreigingen van een open landschap – het wegzakkende land en zonne-energie

Het open landschap ten westen van de Vecht is van een bijzondere schoonheid. Prachtige uitzichten over de weilanden afgewisseld met een lintdorp of een kleine kern. Niet voor niets behoort het gebied rond Nieuwer ter Aa tot één van de snelwegpanorama’s die Nederland rijk is. Het veenweidegebied is honderden jaren geleden ontstaan door de ontginning van de daar aanwezige moerassen. De toen aangelegde slotenstructuur doet nog steeds dienst voor de afvoer van het overtollige water. Het gebied is landschappelijk en cultuurhistorisch van zeer grote waarde. Juist dit gebied staat nu onder grote druk.

Het veen verteert en het gebied zakt. Dit gaat al eeuwen door, maar langzamerhand wordt het gebied steeds onbruikbaarder voor het agrarisch bedrijf. De boeren hebben dit landschap eeuwen in stand gehouden. Een meer op de natuur gericht gebruik zou een oplossing kunnen zijn, maar mag niet ten koste gaan van de landschappelijke waarden.

Een tweede probleem dat steeds duidelijker wordt is de opwekking van energie. De gemeente Stichtse Vecht wijst windturbines af. Zonnepanelen zullen de komende periode een belangrijke bron voor energie worden. Naast het zo veel mogelijk gebruik maken van geschikte daken zal er toch een aanzienlijk gebied gebruikt gaan worden voor de aanleg van weiden met zonnepanelen. Nergens zijn de zonneweides zo zichtbaar als in het open veenweidegebied. De zonneweides kunnen afgeschermd worden door bosschages, maar dit gaat ten koste van de openheid van het landschap.

Het zal een grote krachtinspanning kosten van de bestuurders, van de agrariërs en van de landschapsarchitecten om dit zo kenmerkende landschap met onze prachtige Hollandse wolkenluchten te behouden. De Vechtplassencommissie denkt graag kritisch mee. Volg onze website voor onze standpunten in deze en tal van andere belangrijke zaken die spelen in ons gebied.

Vinkeveen mei 2019 Luuc Mur. Vechtplassencommissie www.vechtplassencommissie.nl