Op 7 maart 2019 heeft het Waterschap AGV een historisch besluit genomen door de nota peilbeheer vast te stellen. Hiermee komt een einde aan de eeuwenoude regel dat bodemdaling automatisch wordt gevolgd door peilverlaging. De vanzelfsprekende...

9 januari 2019: de Raad van SV keurt bouwplan Boslaan 13 goed Op het perceel Boslaan 13 lag ooit de boerderij van de buitenplaats Slotzicht, maar nadat Natuurmonumenten de meeste grond had gekocht, bleef er slechts...

De Vechtplassencommissie organiseerde afgelopen drie jaar de leergang Vechtologie. Deze leergang ging over natuur, landschap, water, bewoners, cultuurhistorie, bedrijvigheid en kunst in de Vechtstreek. Tientallen deelnemers hebben deelgenomen aan de modules over deze onderwerpen. Het jaar...

De Module Kunst en bedrijvigheid in de Vechtstreek wordt in december 2015 afgesloten met een excursie naar Kasteel-Museum Sypestein. De module bood interessante lezingen over bijv. de verbeelding van de Vechtstreek in de schilderkunst door de eeuwen...

Met een schone Vecht begínt het pas echt. Na het succesvol uitgevoerde restauratieplan Vecht door het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht,  werd de Vecht recent schoon verklaard. In een symposium van de Vechtplassencommissie op 5 september 2015...

In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, is in november 2015 besloten om ook www.vensteropdevecht.nl voor de lange termijn te...

Eind september 2015 heeft Landschap Noord-Holland in opdracht van Waternet en met subsidie van de provincie Noord-Holland, kooien geplaatst in het Ballastgat te Weesp, direct verbonden met de Vecht. Het Ballastgat is een afgegraven deel...

In het afgelopen werkjaar heeft de vrijwilligersgroep Werk aan de Vecht weer heel wat kap- en snoeiwerk geleverd. Er is een vaste kern ontstaan van mensen die vaak komen en dit is een hechte groep geworden. Er...

Uit onze administratie blijkt dat veel Vrienden gehoor hebben gegeven aan het verzoek de contributie 2015 over te maken (waarvoor onze hartelijke dank). Heeft u ons eerdere verzoek niet gelezen, maar wilt u alsnog de contributiebetaling...

Vechtpostzegels voor uw Vecht- of andere stukken: te koop op Vechtvriendendagen of bij leden van de Vechtplassencommissie. Bij uitzondering kunnen vellen van 10 ex (€ 7,75) ook per post worden toegezonden, indien u deze per email bestelt...