Grond-speculatie

Als Vechtplassencommissie doen de leden van alles om de kwaliteit van ons landschap, natuur en cultuurhistorie te bewaken en te bevorderen en vergaderen we daar eens per maand over. Een van de onderwerpen daarbij is de ruimtelijke ordening: wat voor plannen ontstaan er rond nieuwbouw en andere projecten. Daarbij komen soms heel lelijke plannen langs, soms ook heel interessante en met enige regelmaat geven we adviezen aan de bedenkers of aan de gemeente om het geheel beter te laten passen in de omgeving en zo meer bij te dragen aan de kwaliteiten van de omgeving . Een enkele keer stappen we ook naar de rechter om op te komen voor het belang van onze mooie omgeving.

Soms komen bij die plannenmakerij wonderlijke redeneringen langs. Zo was er laatst een investeerder die sprak over ‘kostendragers’ om zijn project winstgevend te maken. Hij had net voor een mooie prijs een groot stuk grond gekocht in het buitengebied, met daarop een mooi historisch gebouw. Nu moest volgens hem het bestemmingsplan (landbouw en natuur) gewijzigd worden zodat hij flink wat kon bijbouwen en verkopen. Het leek hem volstrekt redelijk dat de overheid hem zou helpen winst te maken voor zijn grondspeculatie. Maar omdat begrippen als winst en speculatie wel erg verwijzen naar zijn eigenbelang, sprak bij over een ‘kostendrager’. Want ja, kosten kunnen betalen klinkt natuurlijk als best redelijk. Nu maar hopen dat ons gemeentebestuur deze taaltruc doorziet. Het is toch een beetje als een kind dat een dobbelsteen koopt en aan zijn ouders een monopoly-spel vraagt omdat hij anders niks aan zijn dobbelsteen heeft.

Jaap van ’t Hek

Streekholder

Lid Vechtplassencommissie