Broertjes volgt Smit op als voorzitter Vechtplassencommissie

Persbericht: 7/7/2022

Broertjes nieuwe voorzitter Vechtplassencommissie.

De Vechtplassencommissie, alert sinds 1936 op behoud en versterking van de Vechtse kwaliteiten van landschap, cultuur en natuur, is verheugd dat Pieter Broertjes (1952), oud-burgemeester van Hilversum, het voorzitterschap van Charlotte Smit (1947) zal overnemen. Voor zijn burgemeesterschap was Broertjes hoofdredacteur van de Volkskrant.

Broertjes – wonend aan de Vecht en recreërend aan de Kalverstraat in Loosdrecht- is goed bekend met de specifieke problematieken van ons gevarieerde rivieren-, plassen- en veenweidegebied. Hij denkt graag positief kritisch mee met de uitdagingen waar we voor staan: energietransitie, gezonde landbouw, biodiversiteit, bodemdaling, waterkwaliteit, stikstofdepositie en woningbouw.

Mede dankzij Charlotte Smit die de functie 12 jaar op energieke en inspirerende wijze vervulde, staat de Vechtplassencommissie als geduchte partij te boek bij diverse overheden en partijen die zorgdragen voor onze bijzondere leefomgeving. Door de diversiteit aan competenties, de lange ervaring en onafhankelijkheid van politiek, wordt de Vechtplassencommissie als serieuze gesprekspartner gezien en graag aan het begin van ontwikkeltrajecten betrokken.

Charlotte Smit zal op een nader te bepalen moment in het najaar haar functie overdragen.

foto: Marcel Molle 2022