28 okt 2017 – Loenen Oeverland Waterbed

Het oeverland Waterbed is nog een van de weinige voor publiek toegankelijke gebiedjes direct aan de oever van de Vecht. Het ligt ten noorden van de Glashut op de oostoever van de Vecht tussen Loenen en Vreeland. De huidige eigenaar is de provincie. Zij heeft er middels een financiële regeling voor gezorgd dat de woonboten hier zijn verdwenen en biedt het oeverlandje op haar beurt weer te koop aan, maar gelukkig met behoud van natuurbestemming.

We gaan afhooien en zo nodig nog wat maaien met de zeis en de bosmaaier. De gemeente Stichtse Vecht heeft met een balkmaaier afgemaaid. De bosmaaier kwam toch nog goed te pas om de laatste begroeiing pal langs de weg te verwijderen. Ook is met de bosmaaier het hele terrein van het oeverlandje nog eens  nagewerkt. Wij harken de begroeiing bijeen en maken er hopen van langs de weg. Later worden deze grashopen afgevoerd door de provincie. Een mooie tripartite samenwerking.

Een vrijwilliger die zich bezig houdt met o.a. de broedplaatsen van de ijsvogel heeft de bestaande ijsvogelwanden weer hersteld. En nu maar hopen dat de ijsvogel zich niet laat verjagen door de drukte op de Vecht. Ook zijn 3 parkeerplaatsjes weer enigszins gefatsoeneerd. Het oeverlandje wordt vooral gebruikt door vissers. Het is prachtig gelegen en de moeite waard om goed te beheren.