Het oeverland Waterbed is nog een van de weinige voor publiek toegankelijke gebiedjes direct aan de oever van de Vecht. Het ligt ten noorden van de Glashut op de oostoever van de Vecht tussen Loenen...

Het oeverland Waterbed is gelegen bij de Glashut, tussen Vreeland en Loenen, op de oostelijke oever van de Vecht. In het verleden hebben hier woonboten gelegen, welke door de provincie gesaneerd zijn. Een deel van...

We starten bij het IJsvogelpad, onze prachtige werklocatie direct langs de Vecht en een onderdeel van het Floris V lange-afstand-wandelpad. We zijn met een groepje van 8 mannen. De boot die vorige keer nog als...