23 mrt 2024 – Vreedenhorst

We zijn met een groepje van 5 vrijwilligers, niet een al te groot groepje dus.

Vandaag gaan we het bos opschonen. In de loop der jaren zijn  de nodige takken door o.a. stormen en andere weersomstandigheden  op de grond gevallen. Natuurlijk is er niets mis mee als er takken op de grond liggen, immers goed voor de beestjes en de schimmels. Er liggen echter zo veel takken op de grond dat het bos een rommelig aanzien heeft gekregen. Vandaar dat Kees ons vraagt om de losse takken op een stapel te verzamelen aan de buitenrand van het bos. Later kunnen dan met de hakselaar houtsnippers worden gemaakt. Op een volgende werkdag gaan we de houtsnippers verspreiden over de bospaden. Dat is een jaarlijks terugkerende activiteit.

Aan het begin van de werkzaamheden verzamelen we grote en ook kleine takken. Al gauw voorzien we dat we het opruimen moeten beperken tot de grotere takken. Anders zit er geen schiet-op in.

Helaas doet de iep- en essenziekte zich ook hier gelden en dat zie je terug in dode bomen.

Met pijn in het hart zaagt Kees deze bomen om. De stam wordt in stukken gezaagd en de takken worden weer op een hoop gelegd, klaar voor de hakselaar.

We kunnen niet in 1 dag het hele bos opschonen. We doen het ermee tot zover we komen.

Tussen de middag krijgen we weer lekkere soep om ’s middags het opruimwerk voort te zetten.

Aan het eind van de werkdag hebben we al met al toch een aardig stuk bosperceel opgeruimd.