22 okt 2016 – Loenen Oeverland Waterbed

Het oeverland Waterbed is gelegen bij de Glashut, tussen Vreeland en Loenen, op de oostelijke oever van de Vecht. In het verleden hebben hier woonboten gelegen, welke door de provincie gesaneerd zijn. Een deel van het oeverland is begin 2015 ontdaan van bomen en struiken en afgeschraapt om een geleidelijk oplopende oeverzone te verkrijgen. Vervolgens zijn er zaden van passende kruiden uitgestrooid. Vorig jaar herfst waren er al veel kruiden te zien die uit de zaadmengsels opgekomen waren, maar de vegetatie was nog weinig ontwikkeld. Dit jaar is het hard gegaan met de vegetatiegroei, en ook met de opslag van boompjes en struikjes. Tijd om te maaien dus.

In het oostelijke deel van het oeverland gaat komende winter gezaagd worden; ook daar wordt de bodem afgeschraapt. En er komen 2 ijsvogelwandjes (boomwortelkluiten aangevuld met grond, 1 daarvan is er al sinds vorig jaar).

Met z’n zessen gaan we het oeverland maaien en opgeslagen bomen (voornamelijk elzen en eiken) en struiken (vnl. meidoorn en braam) verwijderen. De werkdag begint met een bak koffie/thee uit de thermoskan. Het weer is prima, met ’s middags volop zon. Aanvankelijk wordt alleen met de zeisen gemaaid, maar na de lunchpauze wordt ook de bosmaaier ingezet om nog wat lastige plekken te maaien. Het maaisel wordt, gemengd met takken, op een grote hoop gegooid achterin het terrein; deze hoop zal als broedhoop voor ringslangen dienen.

De prachtige werkdag werd afgesloten met een groepsfoto.