31 mrt 2016 Vreeland Oeverland IJsvogelpad

We starten bij het IJsvogelpad, onze prachtige werklocatie direct langs de Vecht en een onderdeel van het Floris V lange-afstand-wandelpad. We zijn met een groepje van 8 mannen. De boot die vorige keer nog als kantoor diende voor Waternet tijdens het reinigen van de Vecht is verdwenen. We starten met zelf meegenomen koffie uit een plastic bekertje. Het weer is goed. De gemeente heeft het pad gemaaid. Ons werk is om het gemaaide gras bij elkaar te harken en op hopen, te verzamelen, zodat het IJsvogelpad weer goed begaanbaar is. We proberen de hopen zo te maken dat ze kunnen gaan dienen als broeihopen voor ringslangen. Ringslangen hebben graag een warme plek om hun eieren te leggen (25 / 30 graden) en de hoop moet voldoende vochtig zijn. Helaas beschikken we niet over paardenmest, compost of bladeren die eigenlijk nodig zijn voor een  goede broeihoop. We pakken het daarom iets anders aan. Op een van de foto’s  zie je hoe Peter  het broeiproces denkt te bevorderen.

Na ruim een uur zijn we klaar met het werk op het IJsvogelpad. We gaan vervolgens naar de overkant van de Vecht. Daar ligt Waterbed, een oeverwal die we in beheer gaan nemen, zodra alle regelingen met de provincie e.a. rond zijn. Het gaat om zo’n 100 m oeverwal, waar voorheen woonboten lagen. De provincie heeft deze woonboten uitgekocht met de bedoeling om er weer een natuurlijke oeverwal te creëren. Er is al een glooiende oever aangelegd en bomen en struiken die er van oorsprong niet horen, zijn of worden verwijderd. We ruimen vandaag opschot op, zagen een omgevallen boom met de motorzaag in stukken en verwijderen zwerfafval. Er is een aannemer ingehuurd voor het grote werk, zoals het omzagen van een enorm hoge dennenboom. Het is weliswaar een heel mooie boom, maar helaas…op de verkeerde plek. Het lijkt ons allemaal een leuke klus om deze oeverwal in beheer te krijgen. Wie weet, bloeier er in de toekomst waterhyacinten. Vòòr de lunch is het werk gedaan en gaat iedereen huiswaarts.