25 nov 2023 – Wittensteijn

Met zo’n grote groep zijn we zelden geweest. Vanuit Werk aan de Vecht zijn we met 7 personen, maar met de familie en kennissen van Willem en Agnes erbij zijn we met 18 personen.

De ontvangst is met koffie / thee en zelf gebakken appeltaart.

We gaan vandaag wilgen knotten. Er zijn heel veel wilgen pal langs de Vecht die om en om geknot moeten worden. Wat wil je nog meer als Werk aan de Vecht-zijnde: knotten pal langs de Vecht. Het is wel een natte toestand, want er ligt veel water op het grasland. Het is de bedoeling dat we de afgezaagde takken naar een iets hoger gelegen dijkje slepen, zodat voor Willem later in het jaar de takken bereikbaar zijn zonder met zijn machines weg te zakken in het gras. Voor ons betekent het dat we de takken om de plassen heen moeten slepen. Af en toe moeten de takken uit de plassen en uit de Vecht gevist worden. Met zo’n grote groep liggen er al gauw meerdere hopen takken op het dijkje. Tegen het eind van de ochtend zijn de wilgen ten zuiden van het haventje klaar en verhuizen we naar de wilgen ten noorden er van. Hier zijn de wilgen groter en dikker uitgegroeid en zijn ze minder goed bereikbaar. Niet alleen vanwege de vol geregende greppel langs de rij wilgen, maar ook door de vele bramenstruiken.

Na de goed verzorgde lunch gaan we  ’s middags verder met het knotten.

In de traditie van deze herfst hebben we meerdere fikse regenbuien op ons pet gehad. Aangezien de regenbuien worden afgewisseld met zonnige perioden is het met regenkleding aan toch te doen.

Tegen drieeën stoppen we. Niet onverstandig, want de moeheid begint bij menigeen toe te slaan. We sluiten af met een gezellige nazit met koffie, thee, fruitsappen en een zelf gebrouwen schnaps.

Over 2 weken gaan we verder met de klus.