21 okt 2023 – Hof van Gunterstein

Op de eerste werkdag van het nieuwe winterseizoen gaan we weer een stuk houtwal snoeien naast het weiland van de Hof van Gunterstein.

Aanvankelijk is er wat verwarring over de exacte werklocatie, zodat een deel van de zeven-man-sterke ploeg verkeerd loopt en de telefoon uitkomst moet bieden. De houtopstanden tussen en langs de weilanden van boer Max beslaan namelijk honderden meters, dus keuze te over! Zoals voorgaande keren zetten we in de houtwal  de stobben langs de slootkant af (vnl. elzen en wilgen) en zagen we overhangende takken van bomen (vnl. eiken). Het doel is een vrije toegang tot de sloten te waarborgen bij het schonen ervan en bovendien teveel schaduwwerking op het grasland te voorkomen. De uitgebreide, door Nicole verzorgde lunch kregen we dit keer opgediend in het Paardenhuisje (de gerenoveerde en opgeknapte voormalige paardenstal). Na de lunch werd er nog weer doorgewerkt tot een uur of drie. Al met al hadden we prima werkdag met alleen het eerste half uurtje een beetje regen.