5 aug 2023 – Slot Zuylen

Volgens de oorspronkelijke planning zouden we op 22 juli op Slot Zuylen gewerkt hebben, maar we zijn toen naar Gunterstein gegaan om te helpen om de door een hoogwerker gesnoeide boomtakken op te ruimen in de Lindenlaan. Vandaag dus wel op Slot Zuylen, in het park. We zijn met 9 vrijwilligers, een mooi ploegje om vorderingen te maken. We verzamelen in de kas en hebben op de buienradar gezien dat het ’s ochtends droog blijft, maar in de middag wordt regen verwacht. 

De werkplek in het park is langs de buitenrand van het park parallel aan de weg en de Vecht.Daar staat een prachtige rij Zomerlinden die vanuit de grond en vanaf de stam veel uitlopers hebben. Het is de bedoeling om deze uitlopers te verwijderen. Bij  twee Zomerlindes op de hoek van het park worden zgn. rokjes geknipt. Bij de overige Zomerlinden wordt alles van de grond tot zo hoog mogelijk in de stam weggesnoeid. Al met al moet er heel veel gesnoeid worden en is het afvoeren van de grote hoeveelheid takken met een trekkertje en aanhangertje een hele klus. 

Op meerdere plekken in het park, vooral aan de buitenrand, groeien heel veel brandnetels. Deze moeten met een schep verwijderd worden. Een precair karweitje, want brandnetels laten zich niet “zonder prikken” wegscheppen. Desondanks wordt een flinke oppervlakte aan brandnetels opgeschoond.

De lunchpauze is weer in de kas. Arnold heeft voor een pan met heerlijke macaroni en een gebakken eitje gezorgd. Dat is smullen, dus. De weergoden zitten ons mee, want we zijn nog niet in de kas of er barst een flinke stortbui los. Na de lunch is het weer droog en zetten we onze ochtendwerkzaamheden voort. Er wordt veel geknipt, gezaagd, met takken gesleept, afgevoerd en veel brandnetels worden weggeschept. 

Rond kwart voor 3 begint het dan toch door te regenen en stoppen we met de werkzaamheden. We zien terug op een rij mooie Zomerlindes, waarvan de stammen nu prachtig uitkomen vanwege meer licht en doorkijk. Moe en voldaan is de nazit weer in de kas. Aangezien de kas zo hier en daar lekt, is het zoeken naar een drupvrij zitplekje. Dan worden nostalgische studentikoze Utrechtse kroegenverhalen uitgewisseld. Voor een aantal van ons een feest van herkenning.

Over 3 weken (26 augustus) worden de werkzaamheden voortgezet.