25 mrt 2023 – Hoekermolen

Vandaag werken we op het oeverlandje van de Vecht bij de Hoekermolen. Deze molen ligt tussen Vreeland en Nigtevecht en is eigendom van de familie Reesink.

De molen is in 1874 gebouwd op de plaats van een eerdere molen, die in dat jaar afbrandde nadat de bliksem was ingeslagen. De nieuwe molen die ter vervanging werd aangekocht was een overbodig geworden molen uit Amsterdam. Tot 1959 bemaalde de Hoekermolen de polder. In 1963 en in 2005/2006 is de molen gerestaureerd. Bij deze laatste restauratie is er een langere vijzel gemonteerd om het verlaagde polderpeil aan te kunnen. De oude vijzel is nog te zien aan de oever van de Vecht tegenover de molen. Intussen een “museum-stuk” geworden.

Voordat we met het knotten beginnen, krijgen we een rondleiding in de molen. Het is altijd weer indrukwekkend om de balken, de koningsas en het raderwerk te zien.

De wilgen die geknot moeten worde, staan op het oeverlandje  bij de molen. Het gaat hier dus om onze kernactiviteit, nl. knotten langs de Vecht.

We worden in de molen door dhr. Reesink ontvangen. We zijn met 7 mensen van Werk aan de Vecht. Het is weliswaar droog, maar er staat een zeer straffe wind en pal langs de Vecht heb je het gevoel dat je af en toe weggeblazen wordt. Dus belangrijk om rekening te houden met de valrichting van de takken.

Het zijn lage wilgen, zodat we er op een enkele wilg na zonder ladder bij kunnen. Ook de dikte van de takken is zeer acceptabel. Het is de bedoeling dat we 3 of 4 enten laten zitten. Er blijven dan meer sapstromen achter, waardoor de wilg sneller herstelt en eerder in blad raakt. ´Lest best´ van deze werkdag is de laatste wilg. Deze is hoog en moet met een ladder beklommen worden om, vergezeld met veel aandacht van de overige vrijwilligers, te kunnen knotten.

De gesnoeide takken liggen op verschillende hopen. Ze kunnen van daaruit gemakkelijk vervoerd worden naar de “vuurplaats”. Het “brandjestichten” wordt echter later gedaan.

We hebben de klus vóór drie uur geklaard. Nog geen kwartier later begint het te regenen.

Het was de laatste werkdag van het seizoen. Vanaf nu zijn de vogels aan zet.