26 feb 2022 – Gunterstein

Op 18 februari kregen we te maken met een enorm zware storm met de naam Eunice. Vooral de windvlagen tot zo’n 130 km p/uur richtten veel schade aan. Er zijn vooral in het westen van het land veel bomen omgewaaid. Zo ook in park Gunterstein.

De oorspronkelijk geplande werkdag op Slot Oud-Zuylen, waar we fruitbomen zouden snoeien, is verplaatst naar Gunterstein. Er moet hier een grote opruimactie gehouden worden.

De opkomst vanuit Werk aan de Vecht is groot, we zijn met 14 vrijwilligers.

Vandaag is het prachtig weer, de zon schijnt en er is weinig wind. De ontvangst is als vanouds in de Tabaksschuur. Na de koffie of thee begeven we ons naar het park. Daar zien we dat de storm aardig heeft huisgehouden. Op de Lindenlaan zijn er meerdere linden om. Hier is al veel opgeruimd tijdens 2 vorige werkdagen op woensdag en zaterdag direct na de storm. Toch moesten nog veel losliggende takken en stammen gezaagd en geknipt worden. Vervolgens moesten ze op een stapel langs het pad worden gelegd, zodat ze makkelijker op de kar gelegd konden worden om afgevoerd te worden.

De meeste vrijwilligers liepen door naar het park en verdeelden zich over de omgewaaide bomen.

Er liggen meerdere monumentale bomen om, een zelfs over het water met een uit de grond gerukte rechtopstaande pannenkoek als wortelstelsel. Eigenlijk wel een mooi gezicht, maar niks voor Arnold. Taxussen, vooral de hoog uitgegroeide exemplaren hebben het zwaar gehad. Er liggen er heel wat om, sommige dwars over het pad. Er is veel zaag-, knip- en sleepwerk nodig om de paden weer begaanbaar te maken.

De hele dag rijden er 2 trekkers met aanhangwagen om de verzamelde takken op te laden en naar een ril te brengen.

De hoogste boom van het park, de sequoia, is gelukkig blijven staan, al zijn er wel veel takken afgewaaid.

De middagpauze wordt buiten in een grote kring gehouden met pasta, gebakken ei en broodjes.

De middag gaat met hetzelfde werk door. Aan het eind van de dag blijkt er heel wat werk verricht te zijn. Dat is het voordeel van een grote groep.

De werkdag wordt traditiegetrouw afgesloten met een nazit.