20 nov 2020 – Gunterstein

Tijd om de laatste partij plantgoed (heesters en vaste planten) in ´t Engelsch te planten in het kader van de parkrestauratie. Vanwege de coronamaatregelen is de groepsgrootte beperkt. Door verspreid door het park te werken en te pauzeren in twee gescheiden groepjes van 4 personen kan er toch met 8 personen gewerkt worden. Mede door het mooie weer schiet het planten lekker op, zodat we rond 3 uur met een tevreden gevoel kunnen afronden. Het 2 maal 4-concept blijkt goed te werken, zodat er ruimte lijkt te zijn om deze winter vaker met maximaal 8 personen te werken.