15 sep 2018, 19 jan en 23 feb 2019 – Vreedenhorst

Werkdagen 15 september 2018, 19 januari en 23 februari 2019

Van bovenstaande werkdagen werden door omstandigheden geen afzonderlijke verslagen gemaakt. In september werd geholpen bij de fruitoogst. In januari werden traditiegetrouw nestkastjes schoongemaakt en zo nodig gerepareerd, takken uit het bos gesleept en door enkele mensen een begin gemaakt met het snoeien van fruitbomen. Het snoeien van de fruitbomen werd op de werkdag in februari voortgezet.