9 dec 2017 – Natuurmonumenten

Hoewel het glad is op de weg en er veel regen is voorspeld, gaat de werkdag desondanks door. We waren hier eerder eind 2013.

We zijn met een groepje van 6 personen. De locatie is een prachtig en uniek stukje Vechtoever, waar we in dit jaargetijde op sommige plekken soppen in het water en waar ’s zomers de zomerklokjes bloeien.

De verzamelplek is ook al even uniek, nl. een leegstaande woonboot. Hoe uniek ook, er is geen ontvangst als bij Vreedenhorst, Gunter- en Wittenstein. De koffie en thee moeten we zelf meenemen, maar dat is prima voor elkaar.

Het gereedschap en de ladders zijn een dag eerder vanuit Wittenstein hierheen gebracht, waar we ook nog gebruik mogen maken van een tot schuur omgebouwde hooimijt. Het lopen naar de knotlocatie is echt pionierswerk. We moeten ons een pad banen door riet, bramen en over een drassige ondergrond. Al snel verspreiden we ons over het gebied en kan het zagen beginnen. Er staan zeer schilderachtige wilgen tussen, waarbij het soms uitkijken is of de uit elkaar gescheurde stam ons gewicht kan houden.

De lunchtijd begint een kwartiertje eerder, omdat het is gaan regenen. Het onderdak in de woonboot is ons zeer welkom. De partner van Adriaan heeft heerlijke soep gemaakt en met een geleend gastoestel en een geleende gasfles van Gunterstein kunnen we de soep opwarmen. Het is een idyllische lunch met uitzicht over het water naar onze knotlocatie.

’s Middags starten we ons werk nog even op, maar al gauw besluiten we er mee te stoppen vanwege de aanhoudende regen. Op 9 december worden de werkzaamheden hier voortgezet.