2 dec 2017 – Wittensteijn

Vandaag gaan we, na een bakje koffie, voor de derde en laatste keer aan de slag met de knotwilgen langs de Nigtevechtseweg. Het blijft de hele dag droog, maar wel mistig en waterkoud (net onder nul). Al met al schieten we lekker op. Na drie dagen knotten hebben we in totaal 130 exemplaren (groot en klein, dik en dun) onder handen gehad. Er resteren nog een tiental knotwilgen nabij de Hoekermolen. Daarvoor zal deze winter geen tijd meer zijn. Of we die in de volgende winter zullen aanpakken zal in de loop van 2018 besproken gaan worden. Aangezien Hans en Cora in het voorjaar de boerderij verlaten, zouden er afspraken met de nieuwe eigenaren gemaakt moeten worden.

Aan het einde van de werkdag drinken we nog uitgebreid thee in de vertrouwde schuur. Uiteindelijk komt toch het moment van afscheid van Hans en Cora, aan beide kanten met weemoed in het hart. Alle aanwezigen krijgen als dank voor hun inzet een heerlijke fles wijn mee naar huis. En Werk aan de Vecht krijgt een tweedelige ladder geschonken: hartelijk dank daarvoor!