10 dec 2016 – Gunterstein

We verzamelen, zoals gebruikelijk in de Werkschuur. Na ontvangst met koffie en thee gaan we naar de Lindenlaan. In het particuliere deel gaan we aan de rechterkant van de Lindenlaan snoeien. Het is de bedoeling om de slootkant vrij te maken van begroeiing en opschot, zodat de boer de sloot kan uitbaggeren. We zijn met een flinke groep, dat schiet altijd lekker op. Tijdens een vorige werkdag is al een deel van de slootkant gesnoeid.  Er is toen ook een zgn “venster”  gemaakt, d.w.z. een doorkijk vanaf de Lindenlaan over het naastliggende weiland. Misschien komt er in de toekomst een bankje. Wij gaan vandaag verder met zagen en takkenscharen om de slootkant verder vrij te maken. Er liggen al oude rils vlak langs de slootkant, waardoor er vaak weinig ruimte is om te snoeien. Omdat we op een smalle strook tussen de sloot en de oude bestaande ril werken, moeten we oppassen geen  nat pak op te lopen. Op sommige plekken is het namelijk erg smal en glad.. Met de afgezaagde en afgeknipte takken hogen we de bestaande ril verder op, ons zelf steeds moeilijker makend om er weer uit te klimmen. Vandaag wordt een geschikte plek uitgezocht om een tweede “ vernsterm” te maken. Een klein groepje begint er vast aan.  De lunch is weer voortreffelijk, zodat we met een goed gevulde maag dezelfde werkzaamheden in de middag kunnen voortzetten. We kijken terug op een gezellige en aangename werkdag.