14 mei 2016 – Gunterstein

Archeologische werkdag op Gunterstein

In het deel Engels Werk van het landgoed stond eeuwenlang een follie.
Een follie is een grappig, kunstzinnig bouwwerkje dat paste in de aanleg van 18de eeuwse landgoederen.
Op een oude prent is te zien dat dit bouwwerkje dateert van 1792-1793.
Het bestond uit een voorzijde, als gevel van een klein huisje, een zijkant, een serre en een achterzijde, de rots.
Bertien heeft er als kind in de jaren zestig nog in gespeeld maar dat mocht eigenlijk niet omdat het toen al zeer bouwvallig was.
Uiteindelijk is de follie na al die eeuwen dienst te hebben gedaan als theehuisje en speelplek bezweken.
Het bos nam snel bezit van deze ruïne zoals de foto laat zien.

Omdat er plannen zijn om de follie tezijnertijd weer op te bouwen hebben we vandaag de bakstenen verzameld en het fundament bloot gelegd.
De situering van het bouwwerkje bleek bij nadere inspectie te kloppen met een foto uit het begin van de twintigste eeuw waar ook de vijver op staat.

De stenen liggen opgestapeld, de fundering is ongeschonden en enkele natuursteenbrokken van “de rots” zijn terug gevonden.
Nu op naar de volgende fase: de wederopbouw van de follie……