2 mrt 2016 – Boomfeestdag Breukelen

De gemeente Stichtse Vecht organiseert jaarlijks een Boomfeestdag voor de groepen 8 van alle basisscholen binnen de gemeente. De bedoeling is om kennis en liefde voor het landschap binnen de eigen regio te stimuleren door zelf een ochtend in de natuur te werken. Het kan allerlei werk zijn, zoals zagen, snoeien, opschot weghalen, knotten, etc. Werk aan de Vecht is gevraagd om voor groep 8 van de Willibrordusschool uit Breukelen een werkochtend te organiseren. We hebben Bertien en Arnold bereid gevonden om op Gunterstein een werklocatie ter beschikking te stellen met begeleiding van Arnold.

We hebben afgesproken om op de Laan van Gunterstein, ter hoogte van de S-bocht te verzamelen. Vanuit Werk aan de Vecht zijn we met 4 begeleiders. De kinderen, enkele ouders en de leerkracht komen om 8.45 uur met de fiets naar de afgesproken plaats. Daar worden ze welkom geheten en legt Arnold uit wat de werkzaamheden zijn. We moeten nog een stukje lopen naar de werkplek. Bertien heet de kinderen vanuit Gunterstein welkom en zegt dat ze blij is met de hulp.

Het werk bestaat uit het weghalen van opschot langs de sloot. Na nogmaals een instructie over veiligheid gaan de kinderen aan de slag met zaag en takkentang. De begeleiders verdelen zich over de kinderen. Er wordt druk gezaagd en geknipt. Hoe dikker de takken, hoe mooier. De bomen met een lintje moeten blijven staan.

Rond 10.15 uur is het tijd voor warme chocolade en koek. Daarna is er nog ruim ander half uur te gaan. De reguliere woensdag-groep vrijwilligers van Guntstein hebben afwisselend meegeholpen bij het begeleiden van de kinderen en het zelf verwijderen van opschot en bomen. De meeste kinderen houden vol, maar rond 12.00 uur is bij iedereen wel een beetje de pap op. Er is een flink stuk opschot weggehaald en op rils gelegd. Bertien bedankt de kinderen en gezamenlijk lopen we terug naar de fietsen. Ter herinnering aan deze ochtend krijgen alle kinderen een mooi boekje over de natuur van de gemeente Stichtse Vecht. Het weer heeft zich tegen de verwachting in goed gehouden.

Veel kinderen zeiden dat ze het een leuke ochtend vonden. Het was een fijne groep om mee te werken.

Op 9 maart helpt Werk aan de Vecht bij de Boomfeestdag voor groep 8 van de Samenwerkingsschool in Nigtevecht.