4 feb 2017 – Wittensteijn

Boerderij Wittensteijn

Vandaag gaan we fruitbomen snoeien. Het gaat om hoogstambomen. Arnold Achterberg, de tuinbaas van Gunterstein is meegekomen om ons hierbij te begeleiden. Er staan prachtige bomen bij, waar Arnold helemaal lyrisch van kan worden. Na de vertrouwde ontvangst met koffie en thee door Hans en Cora lopen we naar de werkplek. Ieder van ons zoekt een boom uit, haalt een ladder op, bekijkt de boom en wacht vervolgens op instructies van Arnold. De bomen zijn al enkele jaren niet gesnoeid, dus er is veel snoeiwerk te doen. Fruitbomen snoeien blijkt toch wel een vak apart.

Na de middag hebben we ons onder leiding van Arnold geworpen op een stuk boombaard dat Hans enkele jaren geleden had ingeplant, maar dat tot nu toe niet was gesnoeid. We hadden daarmee een unieke kans om heldere en ingrijpende keuzes te moeten maken voor de toekomstige hoofdvorm van die nieuwe bomen, hetgeen hard nodig was!  Ook het weer werkte mee, zodat we al met al een heel prettige werkdag hadden.