7 nov 2015 – Gunterstein

Natuurwerkdag

Locatie Gunterstein

Het is vandaag Natuurwerkdag, een initiatief van Landschappen.nl. Op deze dag zetten zich overal in het land vrijwilligers belangeloos in voor het behoud en onderhoud van natuur en landschap. In persberichten en in de plaatselijke krantjes is deze dag aangekondigd. Landelijk zijn er 524 werklocaties.Wij werken op Gunterstein. Fantastisch dat er een record aantal van 26 personen aanwezig is. Vanuit Werk aan de Vecht zijn er 15 mensen, van elders zijn er 9 mensen en uiteraard Bertien en Arnold. We worden zoals gewoonlijk met koffie en cake ontvangen in de schuur. Het is een gezellige volle bak. We werken op het voor publiek toegankelijke deel van de Lindelaan. De rand van de Lindelaan moet aan één kant langs de sloot opgeschoond worden.  Het werk bestaat voornamelijk uit  zagen en snoeien. De takken / bomen  slepen we naar de andere kant van de Lindelaan, waar ze op reeds bestaande houtrillen gelegd worden. Het is een behoorlijk lang stuk wat we moeten doen en dan is het heerlijk om met een grote groep snel en veel meters te maken. Wat betreft het weer blijft het redelijk droog. Wel is het benauwd warm en dat voor november. Tegen de klok van 3 uur is de pap een beetje op. Iedereen is moe en begint langzamerhand aan de afbouw van het werk en het opruimen van de gereedschappen. Na het werk is in de schuur nog gelegenheid voor een drankje.

Tot slot geeft Bertien een rondleiding door Gunterstein. We kijken met een goed gevoel terug op deze prachtige Natuurwerkdag.

Verslag rondleiding door Bertien: Gunterstein is een erg mooi kasteel en het is tevens Bertiens eigen woonhuis. Sinds de 17e eeuw is het in bezit van de familie Quarles van Ufford. Bertien vertelde hoe haar grootvader er in de dertiger jaren van de vorige eeuw introk met 8 kinderen en het kasteel met relatief beperkte middelen bewoonbaar maakte. De ingrijpende restauratie die Bertien en Rein deden dateert van ruim 10 jaar geleden. Bertien toonde gevonden stukjes origineel leerbehang en vertelde over de keuzes die werden gemaakt. Ook leuk is om te vermelden dat er voor de oorlog 11 buitenmensen in dienst waren om het landgoed te onderhouden. Er zijn nu 11 vaste vrijwilligers, dus wel een ander verhaal. Gunterstein is een landgoed dat zichzelf in principe kan onderhouden vanwege de opbrengst uit de landerijen en 11 huizen/boerderijen. Dat is wel bijzonder want van de meeste landgoederen is in de loop der tijd veel land verkocht en is het mooie huis met wat grond eromheen overgebleven. Dan is het moeilijker om zo’n huis in stand te houden.