9 mei 2015 – Jaarafsluiting : Tienhoven

 

We hebben ons werkseizoen 2014-2015 afgerond met een Slotbijeenkomst op 9 mei.

Deze  bijeenkomst werd gehouden in het boerderijmuseum Vredegoed te Tienhoven, waar een bijzondere collectie plattelands- en boerenvoorwerpen  tentoongesteld wordt. In totaal waren we met 20 personen, waaronder enkele partners en Arnold en Kees, resp. van Gunterstein en Vreedenhorst. Bij binnenkomst werden we ontvangen door Astrid Wortelboer van Rivierkeuken. Zij had overheerlijke taarten gebakken, alles vers en handgemaakt met liefde voor puur en natuur. Na de koffie en thee heette Ruud iedereen welkom en lichtte het programma toe.

Niels van de Berg, beleidsmedewerker natuur en landschap van de gemeente Stichtse Vecht hield een boeiende presentatie met als titel “Plantertje groot, boompje dood”.  Zijn pleidooi: snoei niet, tenzij het nodig is in het kader van functie en veiligheid. Niels maakt zich zorgen over de sluipende aantasting van ons groene cultuur erfgoed. Hij benadrukte het belang van kennis over en ervaring met groenbeheer. We zagen veel voorbeelden van ondeskundig gesnoeide bomen en het op sommige plaatsen totaal verdwijnen van  cultuurhistorisch landschap. Pas op voor hoveniers, want  te veel mensen geven zich hiervoor uit. Ook sprak hij zijn zorg uit over het groenbeheer door gemeenten. Zij laten zich vaak meer leiden  door financiën dan door het belang van het cultuurhistorisch erfgoed.

Adriaan gaf een overzicht van de werkplekken langs de Vecht. Vaak is veel overleg nodig met de provincie, natuurmonumenten en Landschap Erfgoed Utrecht. In het bijzonder noemde hij de overleggen over De Glashut, een locatie langs de Vecht waar voorheen woonboten lagen en nu vrij is gemaakt voor het terugbrengen van een natuurlijke oever. Verder noemde hij o.a. nog als werkplekken het tegenover De Glashut gelegen IJsvogelpad en de Vreelandseweg, de Hoekermolen en Klompweg bij Nigtevecht. Ten noorden van Nigtevecht wordt begonnen met dijkophoging. Over enkele jaren gaat dat ook werk opleveren.

Rond half een was de overheerlijke en gevarieerde lunch, wederom verzorgd door Astrid Wortelboer. Ten slotte kregen we een rondleiding door het museum. De vele gebruiksvoorwerpen van oude ambachten, zoals timmerman, smid, kruidenier, veenwerkers en zelfkazende boerderijen leverde bij ons gezelschap herkenning en nostalgie op.