7 feb 2015 – Vreedenhorst

Zoals gebruikelijk verzamelen we om 10.00 uur in de Schuur van Vreedenhorst, waar koffie en thee klaar staan alvorens we met de werkzaamheden beginnen. We zijn met 9 personen. Er ontstaat een spontaan “vraag-en-antwoord-gesprek” met Kees over het snoeien van fruitbomen, waarbij hij o.a. vertelt over het belang van het “lezen” van de boom voordat je gaat snoeien en over de keuze van bloeien of groeien. Maar lang genoeg gepraat, we gaan aan het werk. De groep verdeelt zich over 3 verschillende werkzaamheden. Twee man houden zich bezig met het schoonmaken  en zo nodig repareren en/of opnieuw ophangen van nestkasten. Kees ontwikkelt een parkbos op zijn terrein met de nodige variatie in beplanting. Leuk dat meerdere soorten vogels zich hier al thuis voelen. Judith gaat met iemand van buiten Werk aan de Vecht haar cursus hoogstamfruitbomen snoeien in de praktijk brengen. Zij brengen de dag hoog op de ladder door en snoeien volgens plan. De derde groep gaat met Kees mee. Hij dunt het parkbos uit met de motorzaag.

Wij slepen de takken weg en leggen ze op  rillen op de paden. De handzaag moet er vaak nog aan te pas komen om goede rillen te kunnen maken, zodat ze in de komende weken  door de hakselaar versnipperd kunnen worden. Zo ontstaat er lichtere plekken in het bos en krijgen bomen die er toe doen meer ruimte om te groeien.