31 jul 2014 – ’t Slijk

Het oeverlandje bij Het Slijk ligt tussen Maarssen en Breukelen, ongeveer 150 m voor evenementenlocatie  De Olifant (op de foto bij het heel kleine gele puntje). We zijn met 9 mensen, een mooie opkomst voor in de vakantie. Het is de bedoeling om de oever van de Vecht op te schonen van puin, plastic en ander afval, zodat Waternet er een natuurvriendelijke oever kan aanleggen. Zonder al die puin hebben waterplanten meer kans om zich te ontwikkelen. “Gewapend” met sloothaken en schoppen halen we stenen, dakpannen, houtresten, plastic en andere rommel uit de Vecht. Het afval wordt met een kruiwagen afgevoerd naar een plek in de berm van de Straatweg. De afspraak is dat Waternet het afval de volgende dag ophaalt.

Op een gegeven moment wordt een groot stuk blauw afdekzeil van een boot gevonden. Het is in de loop van de tijd onder het slib van de oever terecht gekomen. Uiteindelijk blijkt het enorm vast te zitten. De mannen beginnen de moed op te geven en suggereren om het vrijgekomen stuk plastic af te scheuren. Bernadet, de enige vrouw in het gezelschap wist alle mannen echter te enthousiasmeren om het werk af te maken. “Nee, niet afscheuren, het hele stuk zeil moet eruit, dat maakt de dag goed!” Het lukte en de voldoening was bij ieder zichtbaar. Na een groepsfoto bij “de puinhoop” aan de Straatweg ging ieder weer zijns weegs. Het was eens wat anders dan knotten, snoeien en hooien. Toch was dit werk de kern van Werk aan de Vecht. Wat is het toch leuk om een bijdrage te leveren aan de aanleg van een stukje natuurlijke Vechtoever.