16 nov 2013 – Vreedenhorst

We waren met 13 vrijwilligers, een mooie en gemiddelde opkomst. De dag startte met een informatief gedeelte  over cursussen, veiligheid en het winterprogramma.

Deze informatie is binnenkort te lezen op de website.

Kees hield een inspirerend verhaal over snoeien en knotten. De boodschap was: weten wat je wilt, wat is je doel? Vanaf 11.00 uur gingen we aan de slag met het opruimen van de stormschade. We hebben omgevallen bomen gezaagd tot boomstammen die met de tractor met aanwagen werden afgevoerd.  De takken werden verzaagd en gesnoeid tot dat ze klaar waren voor de hakselaar. Verder zijn zo’n 20-tal nestkastjes geleegd en hersteld. Op twee na waren ze alle bewoond geweest. Om 15.00 uur werd dag werkdag afgesloten en zo te zien ging ieder voldaan naar huis.

En de moeder van Kees bedankt v oor de heerlijke soep.